A l’hora de dinar també és pot seguir educant per això , la determinació d’objectius educatius ens permet orientar la nostra tasca educativa en el temps de migdia, quins comportaments i actituds volem potenciar o quina orientació ha de prendre l’educació de l’infant.